• banner1
 • banner2
 • banner3
 • banner4
 • banner5
 • banner6
 • banner7
 • banner8

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon!

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu?
Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis:

 • najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,
 • potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.

Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

Spis przez telefon jest opcją wygodną i bezpieczną, ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z inną osobą i nie musimy już potwierdzać tożsamości rachmistrza. Szczególnie polecamy to rozwiązanie Seniorom.

Narodowy Spis Powszechny


Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas osoba jest prawdziwym rachmistrzem 

 

 

Uwaga Rodzice!

(Zmiana terminów)

Zawieszenie zajęć w przedszkolach do 18 kwietnia 2021r.

W związku z informacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 07.04.2021 oraz opublikowanym 27.03.2021r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 18.04.2021 ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkoli na obszarze całego kraju. Zajęcia w przedszkolach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie ustalonej przez wychowawców grup.

Szanowni Rodzice! W związku z przedłużeniem panujących obostrzeń i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dyrektor przedszkola organizuje opiekę  dla dziecka na wniosek rodzica. Opieką mogą być objęte dzieci posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców zatrudnionych w służbach związanych z przeciwdziałaniem covid-19. Termin opieki od 12.04 do 16.04.2021r.

Prosimy o zgłaszanie się  drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do piątku 09.04.2021 r. do godz. 12:00. Wniosek do pobrania na stronie przedszkola: WWW.kubuspuchatek.edu.pl w zakładce AKTUALNOŚCI                

Proszę o dokładne przeczytanie rozporządzenia i zaznaczenie we wniosku odpowiedniego podpunktu, według którego przysługuje Państwa dzieciom opieka w przedszkolu.

 

 

Zawieszenie zajęć w przedszkolach

W związku z opublikowaniem w sobotę wieczorem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z rozszerzeniem listy osób, które mogą zapisać dzieci do przedszkola w dniach 29.03.2021-11.04.20121, ograniczone zostaje funkcjonowanie przedszkoli na obszarze całego kraju.

Zajęcia w przedszkolach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie ustalonej przez wychowawców grup. Jednocześnie informujemy iż przedszkole organizuje zajęcia stacjonarne na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek,
 • na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Wniosek można kierować do dziś, tj. dnia 29.03.2021 do godz. 15.00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 22 731-93-38
Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu


Uwaga Rodzice GR III !

Od 24.03.2021r. przechodzimy na naukę zdalną do 01.04.2021r. Scenariusze zajęć będą wysyłane na maila grupowego. Proszę odebrać jutro tj.25.03.2021r. książki dla dzieci w dogodnej dla Państwa  godzinie. 

Szanowni Rodzice!
Od 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.
Obowiązek udziału w spisie dotyczy każdego.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl

 

Narodowy Spis Powszechny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon! 
Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? 
Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis:

 • najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,
 • potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”.

Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

Spis przez telefon jest opcją wygodną i bezpieczną, ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z inną osobą i nie musimy już potwierdzać tożsamości rachmistrza. Szczególnie polecamy to rozwiązanie Seniorom.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas osoba jest prawdziwym rachmistrzem.

OGŁOSZENIE !!!

DO RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W ROKU: 2015,2016,2017,2018

Od dnia 15 lutego 2021 w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Radzikowie będą wydawane wnioski zgłoszeń dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, które należy złożyć do 26 lutego 2021 roku do godz. 15:00.

 

Prosimy Rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat o zgłaszanie się po wnioski do przedszkola w godz. 8:00 - 15:00.

 

Szczegółowe informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 22-731-93-38

 

Wnioski i dokumenty  dotyczące rekrutacji 2021/2022 znajdują się w zakładce "DOKUMENTY".

                                DRODZY RODZICE!

Za chwilę rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. W związku z tym, iż nie ma oficjalnego rozpoczęcia roku w przedszkolu, dzień 1 września traktujemy jako dzień organizacyjno-wychowawczo-opiekuńczy. 

Rodzice przyprowadzają dzieci wg zadeklarowanej godziny - nie później niż do godz. 8.15.  

W przedszkolu obowiązywać będzie organizacja pracy ograniczająca możliwość przemieszczania się w placówce, kontaktowania ze sobą grup z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, określonych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Prosimy o przestrzeganie zasad: zakładanie maseczek, dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek.

Rodzice dzieci najmłodszych, przyprowadzają pierwszego dnia dziecko na dwie godziny- stopniowo będziemy ten czas wydłużać (ustalenia będą przekazane na pierwszym zebraniu), dlatego prosimy o zaplanowanie pierwszych dni września tak, aby opiekunowie mogli wcześniej odbierać dziecko z przedszkola. Rodzice tych dzieci wchodzą z nimi do szatni.

Rodzice dzieci gr. II i III, dzwonią dzwonkiem do drzwi wejściowych- nie wchodzą do szatni,  po zmierzeniu dziecku przez pracownika temperatury, dziecko wchodzi do szatni.

W zakładce „DOKUMENTY znajduje się Procedura Profilaktyki Zarażeń Covid-19 oraz postępowanie w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zarażeniem wirusem w Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie. 

Prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed 1 września 2020 r.

KOCHANI RODZICE!

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest ważnym, przełomowym momentem w jego życiu. Rozpoczyna przecież życie w dwóch środowiskach: rodzinnym i przedszkolnym. Niektóre dzieci mogą mieć duże trudności z zaadoptowaniem się do przedszkola. Zdarza się im płakać, gdy mają zostać bez rodziców w przedszkolu lub mają kłopoty z rozstaniem się ze swoimi zabawkami w domu.

Jest to trudny czas i dla Was Drodzy Rodzice i dla Waszych Pociech.

Spróbujmy przejść przez to razem.

W załącznikach zamieszczamy dla Państwa materiały, które pomogą dziecku i Wam, by pierwsze rozstania były jak najmniej bolesne. Prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami.

W związku z tym, iż w tym roku ze względów epidemiologicznych, spotkań adaptacyjnych nie będzie, przekazujemy Państwu informację, co należy przygotować dla dziecka przed pójściem do przedszkola:

 • Kapcie - najlepiej na rzepy, nie wiązane
 • Ubrania luźne, wygodne, łatwe do zdjęcia
 • Dodatkowe ubrania na zmianę (majteczki, spodnie, skarpetki, rajstopy, bluzka, podkoszulka) w worku podpisanym inicjałami dziecka
 • Kubek i szczoteczka do zębów
 • Zestaw do leżakowania: kołderka lub kocyk, poduszeczka-  powleczone, prześcieradło na gumkę, podkład, pidżamka. Wymiary leżaczka: 130cm x 60 cm.

DOBRE RADY NA PIERWSZY DZIEŃ:

 • Opowiedz dziecku jak będzie wyglądał jego dzień i postaraj się, by tak było
 • Wstańcie na tyle wcześnie, by dać dziecku szansę , by zdążyło pożegnać się ze swoimi zabawkami w domu, wykonać rutynowe czynności
 • Możliwie konkretnie powiedz dziecku, kiedy je odbierzesz (np. po obiedzie, a nie „za chwilkę”) i koniecznie dotrzymaj obietnicy
 • Nie przeciągaj pożegnania- nic tak nie utrwala płaczu dziecka jak świadomość, że za jego pomocą może ono osiągnąć to, na czym mu w danej chwili zależy
 • Kontroluj co mówisz do dziecka
 • Bądź świadomy, że często drugie pożegnanie jest trudniejsze i bardziej dramatyczne od pierwszego

W załącznikach przekazujemy Państwu materiały do zapoznania się przed przyjściem dzieci do przedszkola w nowym roku szkolnym.

O pozostałych sprawach zostaniecie Państwo poinformowani na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

 • Co może zrobić rodzic? POBIERZ
 • Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu? POBIERZ

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Czytaj więcej...

im. Kubusia Puchatka w Radzikowie

Placówka dysponuje bogatą bazą pomocy dydaktycznych, okazałym księgozbiorem oraz tablicą multimedialną. Nauczyciele współpracują z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Błoniu, Centrum Kultury w Błoniu, Domem Kultury w Radzikowie oraz innymi placówkami i instytucjami położonymi na terenie gminy Błonie.

 

 

 

Bezpieczne Otoczenie
indywidualne-podejscie
domowa-atmosfera
zajecia-dodatkowe
profesjonalna-opieka
Dzieci Banner