• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5
  • banner6
  • banner7
  • banner8

Organizacja pracy

DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU
8/10 h
5 h
7.00 – 8.00
Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematyczne.
OK
8.00 – 8.30
Ćwiczenia poranne, prace z zespołem dzieci lub indywidualne o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym , praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe ; zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, integracyjne.
OK
OK
8.30 – 9.00
Śniadanie
Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
OK
OK
9.00 – 10.00
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze
zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne
OK
OK
10.00 – 10.30
Drugie śniadanie, przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze
OK
OK
10.30 – 12.00
Pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.
OK
OK
12.00 - 12.30
Czynności samoobsługowe przed obiadem.
OK
OK
12.30 – 13.00
Odbieranie dzieci przebywających na podstawę programową.
OK
12.30 – 13.00
Obiad.
OK
13.00 – 14.30
Grupa młodsza odpoczynek poobiedni
Gr. Starsza - relaksacje, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne , zabawy w ogródku przedszkolnym .
OK
14.30 – 14.45
Przygotowanie do podwieczorku
-prace porządkowe – dzieci starsze
- ubieranie się po leżakowaniu dzieci młodsze
OK
14.45 – 15.00
Podwieczorek
OK
15.00– 17.00
Zabawy integracyjne, zajęcia indywidualne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczna.
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.
Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów.
OK

Plik PDF do pobrania

POBIERZ
Bezpieczne Otoczenie
indywidualne-podejscie
domowa-atmosfera
zajecia-dodatkowe
profesjonalna-opieka
Dzieci Banner